Biologische mest- &

digestaatbehandeling

 

BIATEX GMBH -
BETROUWBARE OPLOSSINGEN VOOR MILIEUVRIENDELIJKE WATERBEHANDELING

Het is onze missie bij Biatex om sterk vervuild water uit agrarische en commerciële gebieden puur mechanisch / biologisch te zuiveren. We hechten bijzonder belang aan de behandeling van biologisch afval die op een kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier kan worden teruggevoerd in de natuurlijke kringloop.

 

BIATEX WATERBEHANDELING
BIATEX waterbehandeling met BIATEX GREEN technologie.

Voordelen van het BIATEX GREEN-proces:

  • lage bedrijfskosten
  • geen chemicaliën
  • bescherming van het grondwater. reductie van broeikasgassen
  • robuuste technologie
  • uitstekende reinigingsprestaties met wisselende kwaliteiten en hoeveelheden
  • reductie van de benodigde opslagcapaciteit voor vloeibare mest & digestaat

BIATEX ondersteunt U:

  • bij de goedkeuring van uw installatie
  • bij de technische planning
  • bij de technische uitvoering
  • En bij de financiering

 

Om te voldoen aan de geldende mestrichtlijnen worden steeds meer boeren gedwongen hun mest met dure en milieubelastende mesttransporten vele kilometers door het land te vervoeren om de mest volgens geldende mestwaarden te verspreiden.
Biatex heeft een installatie ontwikkeld die dergelijke transporten in de toekomst overbodig maken en tevens kosten bespaard. Verder kan - afhankelijk van de bevoegde autoriteiten - de bewaartijd voor digestaat / drijfmest tot 3 maanden (bijv. tijdens de vorstperiode) worden teruggebracht

Met onze BIATEX GREEN systemen kunnen we zowel sterk vervuild afvalwater zoals vloeibare mest en digestaat als industrieel afvalwater zuiveren. Het proces werkt zonder toevoeging van chemicaliën. Door dit puur mechanisch / biologisch proces, is er maar weinig energie nodig om deze installatie te laten werken.

Met ons BIATEX HTC-systeem kunnen we tegen lage kosten biochar (biohoutskool) produceren uit biologische vaste stoffen zoals rioolslib of digestaat en vloeibare mest met behulp van Hydro thermische carbonisatie (HTC). Met onze twee systemen garanderen we een volledige recycling van alle restmaterialen. De CO2-neutrale biochar (biohoutskool) kan dan worden ingezet als Terra Preta voor bodemverbetering of ter vervanging van fossiele brandstoffen.

 

 

Gülle- und Gärrestebehandlung

BIATEX GREEN

Met de BIATEX GREEN kunnen Ammonium, Stikstof, fosfaat en koolstof tot 98% worden verminderd.

Lees meer
HTC Kohlen Presse von Biatex

HTC KOLEN GENEREREN

Met de BIATEX HTC kan biochar (biohoutskool) worden geproduceerd uit biologische vaste stoffen.

Lees meer

 

 

 

Het bedrijf Biatex GmbH

 

is gevestigd in Rheine en is opgericht in het najaar van 2019. Als bedrijf hebben wij ons gespecialiseerd in het bouwen van een biologisch proces voor de zuivering van drijfmest en digestaat en industrieel afvalwater. Hiermee biedt Biatex haar klanten een goed doordachte oplossing voor waterbehandeling.

Met de BIATEX Green bieden wij u de mogelijkheid om afvalwater, zoals drijfmest en digestaat, goedkoop en efficiënt te behandelen door middel van een biochemische reactie. De drijfmestbehandeling in de BIATEX Green resulteert in een volledige afbraak van ammonium, stikstof en nitraten door volledige denitrificatie.

Wij als Biatex GmbH staan ​​u ook ondersteunend terzijde bij de aanvraag van de benodigde vergunningen en de implementatie van de BIATEX Green. Onze verkopers adviseren u ook over de financieringsmogelijkheden.

We gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze website en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf bepalen of u cookies wilt toestaan. Houd er rekening mee dat in het geval van een afwijzing mogelijk niet alle functionaliteiten van de site beschikbaar zijn.