Biologische mest- &

digestaatbehandeling

HIER STEHT EIN TEXT

DRIJFMEST- & DIGESTAATBEHANDELING

 

Hoogste bedrijfszekerheid door 10 jaar ervaring met dit procesmanagement.

Het BIATEX GREEN- systeem voor het reinigen van digestaat en drijfmest.
Steeds meer boeren lopen tegen hun grenzen aan met hun opslagcapaciteiten en hun verspreidingsgebieden voor drijfmest en digestaat, waardoor ze afhankelijk zijn van dure transporten. We hebben het tot onze taak gemaakt om dit probleem op te lossen en kunnen nu onze verwerkingsfabriek, de BIATEX GREEN, voorstellen.

Ons systeem kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande infrastructuren. De hele technologie is geïnstalleerd in een container van 20 voet. Er is ook een biologiebassin, die, afhankelijk van de grootte van de voorziening, een diameter heeft van ongeveer 10-15 meter. Indien er een container beschikbaar is, kan hierin eventueel de verwerking plaatsvinden.

Het BIATEX GREEN-proces is speciaal ontwikkeld voor de verwerking van drijfmest en digestaat uit biogasinstallaties. De eerste stap is een scheiding in twee fasen waarbij de vaste stoffen worden gescheiden van de vloeibare fase. De vloeibare fase wordt vervolgens in het biologiebassin gevoerd, waarin sedimentatie, nitrificatie en denitrificatie plaatsvinden. Dankzij het gepatenteerde DEAMON-proces, dat in dit bassin wordt gebruikt, bereiken we een uitzonderlijk hoge reinigingsprestatie met een minimaal energieverbruik.

Alle reinigingsstappen zijn puur mechanisch en biologisch. Via dit proces krijgen we twee eindproducten:

Kaliumhoudend water met een gereduceerd stikstof en koolstof gehalte.

  • Wat betekent dat het kan worden teruggevoerd naar het biogasproces. Hierdoor kan de stikstofbelasting in de biogasinstallatie worden verlaagd, waardoor meer gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld droge kippenmest en minder maïskuilvoer.

  • Aangezien er nog opgeloste zouten (kali, magnesium, ...) in het gezuiverde afvalwater zitten, is het bij uitstek geschikt voor verspreiding en irrigatie op velden.

Vaste biomassa:

  • die bijvoorbeeld kan worden gebruikt als hoogwaardige meststof en daarom absoluut het vervoeren waard is.

  • of wordt verfijnd tot biochar (biohoutskool) met behulp van ons BIATEX HTC-proces.

Bij de ontwikkeling van het systeem was het voor ons vooral belangrijk om het systeem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te ontwerpen en de kosten voor de operator zo laag mogelijk te houden.

In ons proces gebruiken we bewust geen filter- of membraantechnologie om de vloeistoffase te behandelen, omdat deze meestal hoge onderhouds- en schoonmaakkosten met zich meebrengen. Ze zijn tevens gevoelig voor defecten en moeten regelmatig worden vervangen, wat ook erg kostbaar is.

We gebruiken tijdens de verwerking geen chemicaliën of polymeren die stikstofafbraak en andere processen ondersteunen, maar die het milieu vervuilen. Zelfs zijn er voor veel van deze stoffen nog geen grenswaarden.

Dankzij deze eenvoudige maar perfect op elkaar afgestemde technologie zijn we erin geslaagd de bedrijfskosten tot wel 3 KW / m³ te verlagen en toch uitstekende reinigingsprestaties te bereiken.

Om de nodige afbraakprestaties aan te passen, wordt ook in onze systemen het DEMON-proces toegepast, dat de sedimentatie van het slib drastisch versnelt en de biologische afbraakprestatie in de bioreactor verhoogt. De noodzakelijke afbraak wordt ook uitgevoerd door natuurlijke micro-organismen, die bij de ingebruikname eenmalig worden geïnoculeerd.

 

Dit proces wordt al jaren met succes toegepast en heeft met succes de operationele veiligheid en bedrijfskosten kunnen aantonen - zelfs bij constant veranderende inlaatcondities (hydraulisch en kwalitatief).

Ten aanzien van de lozingswaarden dient opgemerkt te worden dat drijfmest of fermentatieresiduen qua ligging sterk kunnen verschillen. Bovendien variëren ook de fijnste deeltjesgroottes tijdens het gebruik.

 

 
 

Beproefd en bewezen DEMON®-proces


Onze ervaring is dat de volgende resultaten kunnen worden bereikt:

Het daadwerkelijke drainageresultaat is afhankelijk van de biologische samenstelling van de drijfmest / digestaat, zouten zoals kali, magnesium, etc. worden niet significant verminderd, op voorwaarde dat ze aanwezig zijn in de waterfase en daarom nog steeds in de effluentstroom aanwezig zijn.
WaardeAanvoerAfvoer
  voor schroefscheider  
  van tot van tot
org. TS 3% 8% 0,01% 1%
N 2.000 mg/l 6.000 mg/l 150 mg/l 400 mg/l
NH4-N 2.000 mg/l 5.000 mg/l 100 mg/l 350 mg/l
P 1.000 mg/l 6.000 mg/l 10 mg/l 150 mg/l
CSB 15.000 mg/l 70.000 mg/l 100 mg/l 1.500 mg/l
BIATEX BT GREEN AGRA

Absetzprobe


Nur Behälter von oben

Fester Grrest nach Separation und Feinseparation


Download het datablad voor:

DATASHEET

Wij adviseren u graag persoonlijk. U kunt ons bereiken op +49 (0) 59 75 - 305 28 36 of gebruik ons ​​contactformulier.

 

We gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze website en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf bepalen of u cookies wilt toestaan. Houd er rekening mee dat in het geval van een afwijzing mogelijk niet alle functionaliteiten van de site beschikbaar zijn.